Dışlanan İnsan Ne Yapmalı? İnsan Neden Dışlanır? Dışlanan İnsan Psikolojisi

Bu sayfada bir insan neden dışlanır? Dışlanan insan psikolojisi nasıldır? Dışlanan insan ne yapmalı? Kendini dışlanmış hissetmek nasıl bir duygudur? Buna benzer sorulara cevap arıyoruz. Toplumdan veya arkadaş ortamından dışlanma duygusu ile başa çıkma konusunu işliyoruz. Dışlanan insanların ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler paylaşacağız.

14.01.2023
Dışlanan İnsan Ne Yapmalı? İnsan Neden Dışlanır? Dışlanan İnsan Psikolojisi

Kendini dışlanmış hissetmek daha çok 12 – 18 yaş aralığındaki ergen kişilerde rastlanır. Bu yazımızda dışlanan insan psikolojisi üzerinde duracağız. Dışlanan insan ne yapmalı? Dışlandığımızı nasıl anlarız? Bir insan dışlandığında ne yapmalı? Dışlanan bir kişinin psikolojisi nasıl düzelir? Buna benzer sorulara cevap arayacağız.

Bir insan neden dışlanır? Günümüzde bu soruya çok çeşitli sebepler bulunabilir. Maalesef bazı bölgelerde etnik köken, inanç, yaşam tarzı, kültürel yozlaşma gibi etkenler bir insanın o bölgedeki toplum tarafından dışlanmasına sebep olabilir. Ayrıca, dışlanan insandaki bazı özellikler de o kişinin dışlanmasına yol açabilir.

Örneğin; aşırı asosyal, ortak ilgi alanları eksikliği, fikir ayrılıkları vb. Bu ayrılıklar insanı diğer kişiler tarafından dışlandığı düşüncesine itebilir. Peki, dışlanan insan ne yapmalı? Kendini başkaları tarafından dışlandığını hisseden bir kişinin yapması gerekenler nelerdir?

Dışlanma Nedir? Bir İnsan Neden Dışlanır?

Dışlanan İnsan Ne Yapmalı

Dışlanan İnsan Ne Yapmalı

Hepimiz topluma karışmak ve birlikte mutlu yaşamak için bize herkesle aynı şansı veren bir toplumda yaşamak isteriz. Ne yazık ki birçok insan, insan haklarından, fırsatlardan veya kaynaklardan engelleniyor. Sosyal dışlanma, herkesin insana yakışır ve mutlu bir yaşam sürmesine izin veren fırsatlara ve hizmetlere eşit erişimi olmadığı bir durumu tanımlar.

Bu, içinde yaşadıkları toplumun kuralları hakkında fikir beyan edememeyi ve seslerini duyuramamayı içerir. Erişilemeyen fırsatlar ve hizmetler, altyapı gibi şeyler – hatta elektrik ve akan su gibi temel şeyler – ve halk eğitimi, sağlık veya sosyal refah sistemi gibi hizmetlerdir.

Bunu toplumun çeşitli kesimlerini birbirine bağlayan, toplumun bir bölümünün toplumun diğer kesimleriyle aynı faydalardan yararlanması için bir bağlantı sağlayan bir elektrik şebekesi gibi düşünebilirsiniz. Sosyal dışlanma, şebekeye bağlı olmayan ve diğer herkesle aynı fayda ve fırsatlardan yararlanamayan topluluklar olan karartılmış alanları ifade eder. Bu topluluklara genellikle “marjinal” denir ve “sosyal marjinalleşme” sosyal dışlanmayı tanımlamak için kullanılan başka bir terimdir.

Teorik olarak, her insanın bu elektrik kesintilerini önlemesi gereken belirli hakları vardır. İnsan hakları, herkesin söz sahibi olma, yasalar önünde eşit muamele görme ve içinde yaşadıkları toplumla ilgili kamusal tartışmalara katılma konusunda herkese aynı hakkı sağlar.

Sağlık ve eğitim gibi sosyal haklar da herkesin bir şansa sahip olmasını sağlamayı amaçlar. Herkese açık olan aynı temel fırsatlara ve hizmetlere erişmek için. Ancak bu haklar korunmadığında veya hükümetler bu hakları reddetmek için aktif olarak çalıştıklarında kesintiler olur.

Dışlanan İnsan Psikolojisi Nasıl Olur?

Sosyal psikoloji araştırmaları, bu yaygın tatsız deneyimin etkilerini araştırmıştır. Dışlanmak nasıl bir duygu? İnsanlar kendilerini dışlanmış hissettiklerinde ne yaparlar? Dışlanan insan ne yapmalı? Bu çalışmaların bulduklarından sadece bazılarına bakalım. Dışlanan insan psikolojisi, dışlanan kişide çok büyük etkenler bırakmadır.

Peki insan neden dışlanır? Bu genelde toplum içerisindeki ayırt etmeler ile odaklı bir durumda eğer siz bir ortama girip konuşmuyor soğuk davranıyorsanız bir dahaki bulunduğunuz ortama girdiğinizde insanlar sizi dışlamaya başlar.

Dışlanan insan psikolojisi hakkında önemli bilgiler veren bir videoyu sizinle paylaşmak isteriz. Aşağıdaki videoda uzman görüşleri ile bir insanın neden dışlandığı, dışlanan insanların ne yapması gerektiği çok güzel anlatılmıştır. İnsan neden dışlanır? Dışlanmış hissetmek insan psikolojisini nasıl etkiler? Toplum ve arkadaş ortamından dışlanan insanlar ne yapmalı? Bütün bu soruların cevapları çok güzel anlatılmış.

Sosyal dışlanma, birçok şekilde ve farklı düzeylerde gerçekleşebilir. Bununla birlikte, çoğu zaman hayatın bir alanında sosyal olarak dışlanmayı başka bir alanda dışlanmaya bağlayan bir bağlantı vardır. Örneğin, belirli grupların toplumun geri kalanıyla aynı eğitime erişimi reddedildiğinde sosyal dışlanma var olur. 

Pek çok ülkedeki Romanları düşünün. Eğitime erişememeleri de iyi bir iş için gerekli nitelikleri edinmelerini engelliyor. 

Bu nedenle iyi bir ev bulamıyorlar ve hatta bir aile kurmayı bile başaramıyorlar. Dolayısıyla eğitim sisteminden dışlanmaları, onları toplumun diğer kilit kesimlerinden dışlayan zincirleme bir etkiye sahiptir. Zincirleme etki ve bunun üstesinden gelinememesi, aynı zamanda sosyal dışlanmanın genellikle nesilden nesile yayıldığı anlamına gelir.

İnsanlar Neden Dışlanır?

Dışlanan insan psikolojisi

Dışlanan insan psikolojisi

İnsanlar çeşitli nedenlerle toplumdan dışlanabilirler. Genellikle bunun nedeni toplumlarında ayrımcılığa maruz kalan belirli bir etnik veya azınlık grubuna ait olmalarıdır. Ancak, birisinin kendini nasıl tanımladığı nedeniyle de olabilir. LGBTQI topluluğunun üyeleri uzun süredir iş bulma ve hatta barlar ve restoranlar gibi başkalarının erişebileceği belirli yerlere erişme yeteneklerini etkileyen ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı. Bu sosyal dışlanma örnekleri çoğunlukla doğrudan ayrımcılığın bir sonucudur.

Okumalısın: Sürekli Mutsuz Ve Yorgun Hissediyorum

Ancak dolaylı ayrımcılık sosyal dışlanmaya da neden olur. Engelliler, asansörsüz veya rampasız binalar gibi temel altyapı eksiklikleri nedeniyle sıklıkla toplumdan dışlanmaktadır. Bu, bazılarına küçük bir şey gibi görünebilir, ancak engellilerin kamusal yaşama katılmalarını, önemli konularda fikirlerini paylaşmalarını ve hatta oy kullanmalarını ve toplumlarının geleceği üzerinde söz sahibi olmalarını etkileyebilir.

Görünüşte adil görünebilecek düzenlemeler de dolaylı olarak ayrımcılığa neden olabilir. Yarı zamanlı çalışanlara tam zamanlı çalışanlardan daha az ücret ödenir ve genellikle işlerinden sağlık ve refah gibi daha az fayda sağlanır. Bu adil görünse de kadınların yarı zamanlı işlerde çalışma olasılığının erkeklerden çok daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurun. Dışlanan insan ne yapmalı dediğinizde bunu göz önünde bulundurun.

insan neden dışlanır

insan neden dışlanır

Veya esnek ekonomi çalışanlarının ezici bir çoğunlukla etnik azınlıklar olduğunu. Dolayısıyla, belirli gruplara karşı doğrudan ayrımcılık yapmayan çalışma düzenlemeleri yine de ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya neden olur veya şiddetlendirir.

Dışlanan İnsan Ne Yapmalı?

Aslında bir insan neden dışlanır ve dışlanan insan ne yapmalı sorusuna yanıt olarak kendini sorgulamasıdır ? Neden insanlar beni dışlıyor bende bir hatamı var öncelikle kendi hatalarınızı sorgulamanız lazım. İlk soru neden dışlanıyorum? Bir topluluğa girerken hareketleriniz, bakışlarınız ve davranışlarız uygunsuz biçimsiz ise dışlanmanıza yeterlidir.

Bu yüzden her zaman sosyal olun, güler yüzlü olun, hareketleriniz saygı çerçevesinin dışına çıkmasın, başkalarının antipatisini kazanacak hareketlerden kaçınmaya çalışın. İşte o zaman her nerede olursanız olun asla dışlanmaz tam tersi insanların aradığı kişilik haline gelirsiniz.

Kendini Dışlanmış Hissetme Duygusuyla Nasıl Başa Çıkılır?

En önemli his aslında kendini dışlanmış hissetmek. Peki neden insan kendini dışlanmış hisseder bu araştırılması gereken bir sorudur ve en güzel bir şekilde kendini dışlanmış hissetmek sorusuna cevap alttaki videoda detaylı açıklanmıştır. Ayrıca dışlanan insan ne yapmalı sorusuna tavsiyeler de bulabilirsiniz.

Video Kaynağı: Lara Tuksal Youtube Kanalı

Kendini Dışlanmış Hissetmek İnsan Hayatını Nasıl Etkiler?

Açıkçası, sosyal dışlanma birinin hayatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bunun doğru olmasının birkaç yolunu inceledik. Ve hayatın bir alanından dışlanmanın, başka bir yaşam alanından dışlanmayla ilişkilendirilebilmesi, sosyal dışlanmanın bir kişinin hayatını ne kadar dramatik bir şekilde etkileyebileceğinin altını çiziyor. 

Çocuklarınızı iyi bir okula ya da herhangi bir okula gönderemezseniz, iyi bir iş bulamayabilirler. İyi bir sağlık hizmetine erişemezseniz, çok hasta olabilir ve sahip olduğunuz işi bırakmak zorunda kalarak sizi ekonomik yoksulluğa sürükleyebilirsiniz. İşte bu sebepler dışlanan insan psikolojisi açısından yıpratıcıdır. Peki dışlanan insan ne yapmalıdır?

Bu gibi durumlarda statükoyu değiştirmek sizin için daha da zorlaşıyor. Toplumsal olarak dışlanmış olduğunuzda, sesinizi duyurmakta daha fazla güçlük çekersiniz veya toplum ve tabi olduğunuz yasalar hakkındaki görüşleriniz, iktidardakiler için daha az önemli olabilir. Oy vermenizi bile zorlaştırabilir. Hani demiştik ya dışlanan insan ne yapmalı? Yeri geldiğinde kendini ifade edebilmelidir.

Bu herkesin toplumunun gelecekteki gidişatını etkilemesinin en temel yoludur. Bunun nedeni, sosyal dışlanmanın oy kullanmayı daha zor hale getirmesi olabilir. Örnek, bir oy verme merkezine gitmek çok zaman alabilir veya çok maliyetli olabilir. Veya belirli etnik grupların seçmen kütüklerinden çıkarılması veya nüfus sayımında eksik sayılması gibi doğrudan ayrımcılık nedeniyle olabilir.

Dünya Dışlanmayı Nasıl Ele Alıyor?

Toplum tarafından dışlanan insan psikolojisi, ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişir. Daha ilerici hükümetlere sahip toplumlar daha az sosyal dışlanmaya maruz kalma eğilimindedir. Örneğin, İskandinav ülkelerindeki vergilendirme sistemi, aksi takdirde sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalacak toplulukları ve bireyleri ayağa kaldırmaya yardımcı olan imrenilecek refah sistemleri yaratmıştır. Evsizlerin toplu taşıma sistemini özgürce kullanmalarına izin veren Berlin gibi küçük çabalar da insanların sosyal dışlanmadan kaçınmasına yardımcı oluyor.

Ancak pek çok ülkede sosyal dışlanma hâlâ çok büyük bir sorun. Ve popülist otoriterlerin yükselişiyle daha da şiddetlendi. Onlar için sosyal dışlanma aslında araç kutularının bir parçası. İşçi sınıflarını ırksal olarak bölmek ve yoksulluk gibi sorunlardan sorumlu tuttukları azınlıklara karşı nefret beslemek için sosyal dışlanmayı kullanıyorlar.

Dışlanan İnsan Ne Yapmalı İnsan Neden Dışlanır

Dışlanan İnsan Ne Yapmalı İnsan Neden Dışlanır

 Bu, kendi başarısızlıkları için suçlayabilecekleri günah keçileri yaratmalarına olanak tanır ve seçimler sırasında yararlı bir itici güç olabilecek bir korku duygusunu körükler.

Dışlanmışlık Duygusuyla Mücadele

Dışlandığını hisseden insanların yapacağı bazı şeyler olduğu gibi insanları dışlayan toplumun da yapması gerekenler vardır. Sosyal dışlanmayla mücadele etmek için daha kapsayıcı toplumlar inşa etmemiz gerekiyor. Politikalar ve düzenlemeler bu konuda yardımcı olabilir. İnsanları ekonomik yoksulluktan kurtaran temel bir asgari ücret oluşturmak, onları diğer alanlardaki sosyal dışlanmadan kurtarabilecek bir dalga etkisi yaratacaktır.

 

Güçlü sosyal refah sistemleri sağlayan vergilendirme sistemleri, sosyal olarak dışlanmış grupların diğerlerinin yararlandığı temel hizmetlere erişmesine izin verebilir. Ayrıca, hastalık veya yaralanma gibi önemli zorluklar yaşayan kişilerin, sosyal dışlanmaya düşmekten kaçınmak için gerekli güvenlik ağına sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olabilirler.

Hükümetlerin sosyal olarak dışlanmış grupları önemsediğinden emin olmak da önemlidir. Lobicilik kurallarını sıkılaştırmak, yolsuzluğa izin veren boşlukları kapatmak ve insanların günlük yaşamda ve kamusal tartışmada yer almalarına yardımcı olan sivil toplum gruplarını desteklemek, bunların tümü sosyal dışlanmayı sona erdirmeye yardımcı olacak şeylerdir. 

Ne de olsa hepimiz, sesimizi duyurmak ve mutlu yaşamak için bize herkesle aynı şansı veren bir toplumda yaşamak istiyoruz. Dışlanmak nelere yol açar? Psikolojik dışlanma nedir? Dışlanma neden olur? Dışlanan insan ne yapmalı? Kimler toplumdan dışlanır? bu tarz soruların cevabını sitemizde araştırıp bulabilirsiniz.

Arkadaş Ortamından Dışlanmak İnsanı Nasıl Etkiler?

Arkadaş ortamında dışlandığını hissetmek insana çok acı verir. Sevgi ve ilgi beklediğin insanlardan istediğin duyguları alamamak, insanı üzer. Psikolojik olarak olumsuz anlamda çok etkiler. Arkadaş ortamından dışlanmak gerçekten acı vericidir ama peki hiç düşündün mü neden arkadaşların seni dışladı ve neden artık sevmiyorlar.

Eğer bunları merak ediyorsan alttaki videoyu izlemelisin. Arkadaş ortamından dışlanan insan ne yapmalı? Bu sorulara cevap için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

YAZAR BİLGİSİ
Kişisel Gelişim ve Güzellik uzmanıyım. Kadınlar için önemli ve değerli konularda yazmayı çok seviyorum. Özellikle kadınların arayıp bulamadığı konuları, uzun süreli araştırmalarım sonrası aktarmayı daha çok seviyorum. Selamlar. :)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.