Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

31.05.2022
Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Ya da   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yahut, veya

Yaban   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vahşi, yabancı, ıssız kır

Yabancı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     el

Yabani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vahşi

Yabansı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     garip,  acayip

Yabansımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuhaf bulmak

 

 

Yad   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yabancı

Yâd   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anma

Yad el   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gurbet

Yâd etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anmak

Yadigar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     andıç

Yadsımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inkar etmek

Yağdanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağlık

Yağhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağevi

Yağı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşman

Yağız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esmer

Yağlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevre, büyük mendil

 

 

Yağma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çapul, talan

Yağmacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çapulcu

Yağmur  : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahmet

Yağmurkuşağı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gökkuşağı

Yahşi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyi, güzel

Yahudi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesevi

Yahut  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ya da, veya

Yaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     giysilerin boyun kısmı, kıyı, sahil

Yakarış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dua, niyaz

Yakarmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalvarmak, niyaz, tazarru

 

 

Yakın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beri, yakın taraf, aralarında az mesafe olan

Yakınma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şikayet

Yakışık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygunluk, yaraşma

Yakışıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzel

Yakışıksız  : Kelimesinin Eş Anlamı:     münasebetsiz

Yakinen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyice, yakından

Yaklaşık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takribi, aşağı yukarı

Yalabık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parlak, parıltı

Yalan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     palavra, uydurma

Yalandan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzmece, üstünkörü

Yalanlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekzip etmek

Yalaz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     alev

 

 

Yalçın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düz, çıplak, sarp

Yaldızlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aldatıcı

Yalın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sade

Yallah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haydi, yürü, git

Yalnız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ancak, sadece

Yalvaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Resul, Peygamber

Yamaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yan, bayır

Yamukluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğiklik

Yan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraf

Yanardağ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     volkan

Yandan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     profilden

 

 

Yandaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraftar

Yandaşlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraftarlık

Yanık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dokunaklı

Yanılgı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hata

Yanılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hata etmek, kusur etmek

Yanıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cevap

Yani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şu ki, demek

Yankı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     akis, aksiseda

Yanlış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hata

Yansımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aksetmek

Yansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarafsız, bitaraf

Yapay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suni

Yapayalnız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek başına

Yapı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bina

Yapım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inşaat, imal

 

 

Yapımcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     prodüktör

Yapıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eser

Yapmacık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sahte, düzme

Yar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçurum

Yâr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgili, dost

Yaradan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Allah

Yaradılış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mizaç, fıtrat

Yaradılıştan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğuştan

Yarar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fayda

Yaraşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakışmak

Yaratık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahluk

 

 

Yardımcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muavin

Yardımsever   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hayırsever

Yaren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaş

Yarenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaşlık

Yargı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hüküm, karar

Yargıç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hakim

Yarım yamalak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişi güzel

Yarış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsabaka, rekabet

Yarıyıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömestri

Yas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     matem

Yasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanun

Yasal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanuni

Yasallaşmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanunlaşmak

 

 

Yaslamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayamak

Yaslanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanmak

Yaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıslak

Yaşam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ömür, hayat

Yaşam boyu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müebbet

Yaşıt  : Kelimesinin Eş Anlamı:     akran

Yaşlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihtiyar

Yaşlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıslaklık

Yatak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     döşek

Yatır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evliya

Yatırım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevduat, plasman

Yatışmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinmek

 

 

Yatıştırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bastırmak, teskin etmek

Yavan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katıksız, yağsız

Yavaşça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usulca

Yavuklu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözlü, nişanlı

Yavuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sert, yaman

Yaya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     piyade

Yayan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürüyerek

Yayın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşriyat

 

 

Yaylak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     otlak

Yaymak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sermek, duyurmak, otlatmak

Yazar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muharrir

Yazgı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kader

Yazı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ova

Yazıhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büro, ofis

Yazık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     günah

Yazılma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayıt

Yazılmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaydolmak

Yazım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imla

Yazın  : Kelimesinin Eş Anlamı:     edebiyat

Yazışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haberleşme, muhabere

Yazıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kitabe

 

 

Yazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayfiye

Yazma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kompozisyon

Yazman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katip, sekreter

Yegane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biricik, tek, eşsiz

Yeğleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tercih

Yeis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü

Yek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bir, tek

Yeknesak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekdüze

Yeksan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bir

Yekta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek, eşsiz

Yekten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birden, durup dururken

Yekûn   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplam

Yel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rüzgar

Yemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aş

 

 

Yemekhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşevi

Yemin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ant

Yeminli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antlı

Yeminsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antsız

Yemiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meyve, incir

Yenen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     galip

Yengi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     galibiyet, zafer

Yeni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cedit

Yeniden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrar

Yenik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mağlup

Yenileşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     modernleşme

 

 

 

Yenilgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mağlûbiyet

Yenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:   galibiyet

Yer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahal, mekan

Yer bilimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     jeoloji

Yerel   : Kelimesinin Eş Anlamı:       mahalli

Yergi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hiciv

Yerküre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeryuvar

Yerleşim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iskan

Yerme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hiciv, kınama

Yersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gereksiz, boşuna

Yeryüzü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arz

Yetenek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beceri,  kabiliyet

Yeter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafi

Yeterli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafi, ehliyetli

 

 

 

Yeterlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ehliyet

Yeti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç, meleke

Yetim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     babasız

Yetimhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetiştirme yurdu

Yetişim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     formasyon

Yetiştirme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terbiye

Yetki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salahiyet, hak

Yevmiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gündelik

Yığın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kütle, küme, kitle

Yığışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdiham

 

 

 

Yıkık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     harap

Yıkıntı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     enkaz

Yıl  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sene

Yıldırımlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     paratoner

Yıldız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Sitare

Yılgı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korku

Yıllık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     senelik

Yılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bıkmak

Yıpranmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eskimek, aşınmak

Yiğit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürekli, cesaretli, delikanlı

Yine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrar

 

 

 

Yinelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrarlamak

Yitik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayıp

Yiyecek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azık, gıda

Yobaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnaz

Yoğun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesif, sıkışık, kalabalık, dolu

Yoklama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kontrol, araştırma, sınav

Yokluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fakirlik, kıtlık, açlık

Yoksul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fakir

Yoksulluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fakirlik

Yoksun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahrum, muhtaç

Yokuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rampa

Yol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklık, çare, sistem, yolculuk

Yolculuk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezi, seyahat

Yoldaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaş

 

 

 

Yollamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     göndermek

Yolsuzluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk

Yoluyla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yolundan giderek, vasıtasıyla, aracılığıyla, yöntemiyle

Yom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğur

Yordam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çeviklik, çalım, meleke

Yorgun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     halsiz

 

 

Yorum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tefsir

Yoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlenmemiş, dejenere, kaba, bayağı

Yön   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cihet

Yönerge   : Kelimesinin Eş Anlamı:     talimat

Yönetim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     idare

Yönetme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     idare

Yöntem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     metot

 

 

Yöre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     civar

Yöresel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahalli

Yukarı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşağı

Yurt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vatan

Yurttaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vatandaş

Yüze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulu

Yük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bagaj, kargo, külfet, ağırlık

Yükseklik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     irtifa

Yükselti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rakım

Yükümlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mükellef

Yürek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalp

Yürekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cesur

Yüreksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cesaretsiz, korkak

 

 

Yüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sima, çehre, surat

Yüzey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     satıh

Yüzsüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     utanmaz, sıkılmaz

Yüzünden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nedeniyle

Yüzyıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asır

 

YAZAR BİLGİSİ
Kişisel Gelişim ve Güzellik uzmanıyım. Kadınlar için önemli ve değerli konularda yazmayı çok seviyorum. Özellikle kadınların arayıp bulamadığı konuları, uzun süreli araştırmalarım sonrası aktarmayı daha çok seviyorum. Selamlar. :)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.